گارانتی بازگشت کامل وجه

ما محصول خود را بارها و بارها در پروژه های کوچیک و بزرگ آزموده ایم و به این اطمینان رسیده ایم که محصول ما می تواند کارایی را در عمل داشته باشد و برای اینکه این اطمینان را به شما انتقال دهیم ، تضمینی را برای تمامی محصولات کروماکی لند قرار داده ایم تا وسیله آن بتوانید خریدی آسان تر و مطمئن تری را انجام دهید ، شرایط استفاده از گارانتی بازگشت وجه به شرح زیر می باشد :

شما برای کار صحیح با کروماکی نیاز به 4 مولفه دارید :

1- دوربین مناسب
2- نورپردازی مناسب
3-فون کروماکی مناسب
4-دانش و مهارت

در صورتی که محصولات کروماکی لند برای شما بلا استفاده بود و کار نکرد ، شما ابتدا باید 3 مولفه باقی مانده را تکمیل کنید و مجدد اقدام به تست کنید ، در صورتی که باز هم بعد از اطمینان به موضوعات بیان شده ، محصولات کروماکی لند باز هم دچار مشکل شد و به این نتیجه رسیدید که محصولات کروماکی لند دارای کیفیت مطلوب برای کار با کروماکی نیست ، تنها کافی است محصول را به دفتر کروماکی لند (با هماهنگی قبلی از طریق شماره تماس) حضوراً و شخصا بیاورید تا کارشناسان کروماکی لند آن را برای شما مقابل خودتان تست کنند و در صورتی که محصول در دفتر بعد از تست دچار مشکل بود هزینه شما را به صورت کامل همان موقع عودت خواهیم داد.

گارانتی سلامت فیزیکی

گارانتی بازگشت وجه را با گارانتی سلامت فیزیکی محصول متفاوت است ، در صورتی که محصولی از کروماکی لند به دست شما رسیده و دچار آسیب های فیزیکی ، مانند پارگی ، رنگ رفتگی و… شده است ، آن کالا را برای ما برگشت دهید و بعد از آن کالا را با کالا سالم برای شما تعویض خواهیم کرد.

فهرست