پیش فروش در کروماکی لند

در برخی شرایط یک سری از محصولات در فروشگاه موجود نمی باشد و در مراحل ترخیص گمرکی می باشد.
در این شرایط کروماکی لند اقدام به پیش فروش برخی از محصولات با قیمتی پایین تر از قیمت اصلی می کند.

در اینجا شرایط پیش فروش در کروماکی لند و باهم برسی خواهیم کرد

۱-حداقل زمان تحویل کالا پیش فروش یک هفته می باشد.
۲- حداکثر زمان تحویل کالا پیش فروش ۴۵ روز می باشد.
۳-در پیش فروش بسته به مراحل ارسال صورت گرفته ، امکان لغو سفارش به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
۴- در پیش فروش در صورتی که زمان از ۴۵ روز عبور کند به ازای هر روز کروماکی لند موظف است روزانه ۱۰ درصد مبلغ اصلی کالا به شما پرداخت کند.

فهرست